Member Log in
ID
Password
Password
New Member Register
ความรู้ดีๆสำหรับผู้บริหาร
การคิดเชิงบวก
การบริหารงานบุคคล
การเขียนแผนธุรกิจ
ภาวะผู้นำLeadership.ppt
การเจรจาต่อรอง .ppt
จิตวิทยาในการทำงาน .pdf

บ้านถนอมโลก เป็นต้นแบบหลักการสร้างบ้านแบบประหยัดพลังงาน

บ้านถนอมโลก เป็นต้นแบบหลักการสร้างบ้านแบบประหยัดพลังงาน อยู่สบาย ลดภาวะโลกร้อน อยู่กับธรรมชาติอย่างพึ่งพากัน โดยคุณสมบัติที่สำคัญของบ้านถนอมโลก คือ ‘อยู่สบาย’ มีอุณหภูมิคงที่ทั่วทั้งบ้าน เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน นอนหลับสบาย มีซอกมีมุมน้อย ทำความสะอาดง่าย พื้นเรียบไม่มีต่างระดับทั่วทั้งบ้าน ตกแต่งอย่างเรียบง่าย ทั้งภายในภายนอก โดยคำนึงประโยชน์การใช้สอยเป็นสำคัญ ‘ประหยัดพลังงาน’ เป็นบ้านที่ไม่มีแหล่งกำเนิดความร้อนภายในบ้าน ไม่มีการเปิดไฟภายในบ้านเวลากลางวัน แต่มีแสงสว่างเพียงพอที่อ่านเขียนได้ทุกจุด ใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ป้องกันและเสริมสร้างการถ่ายเทความร้อน ทั้งธรรมชาติและเทคโนโลยีใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทย ฝึกอบรมพนักงานทุกคนในบ้านให้ใช้มาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด แต่ยังคงยึดถือความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งลดภาวะโลกร้อน’ ลดการก่อเกิดก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ด้วยการใช้พลังงานน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด ใช้พลังงานเสริมจากธรรมชาติที่สะอาด ทั้งสายน้ำ สายลม แสงแดด ทำสวนครัวแบบเศรษฐกิจพอเพียง แยกขยะ ไม่เผาต้นไม้ ปลูกไม้ต้นไม้ดอกไว้ดูดซับ คาร์บอนไดออกไซด์ และออกซิเจน

               

 

                

 

อยู่กับสิ่งแวดล้อมได้ดี’ มีการทำเขื่อนกันน้ำเซาะให้สวยงาม ปลูกไม้ต้นไม้ดอกให้ร่มเงา และภูมิทัศน์ บริหารจัดการระบบน้ำ น้ำฝนทำเป็นน้ำดื่ม ทำบ่อน้ำซึมจากแม่น้ำใช้รดต้นไม้ และส่วนที่ผ่านเครื่องกรองเป็นน้ำใช้ ส่วนน้ำเสียหลังบำบัดแล้วก็นำไปรดสนามหญ้าและต้นไม้ บริหารจัดการขยะ กิ่งไม้ ให้เป็นปุ๋ย เป็นถ่าน เป็นก๊าซหุงต้ม ‘มีความปลอดภัย’ มีระบบความปลอดภัยที่ดีพอสมควร บ้านมีผนังแข็งแรง มีรั้ว ไฟฉุกเฉิน กล้องวงจรปิด เครื่องเตือนไฟไหม้ เครื่องดับเพลิง และสุนัข โดย บ้านถนอมโลก ได้เปิดให้เข้าชมฟรีเป็นวิทยาทาน จัดให้ความสะดวกต่อผู้เข้าชมทุกคน รวมทั้งผู้สูงอายุ ผู้ทุพลภาพ

บ้านถนอมโลก

สถานที่ : 102 ซอยประชาร่วมใจ 2 หมู่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ดำเนินงานโดย ดร.สำเภา ใจผ่องใส ติดต่อ 086 884 – 8800

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก www.onlinebizchannel.com/demo/.../th/05_community_12.html

 
© 2014 All Rights Reserved
Powered by
www.kanchamber.com